Dagvatten vs kommunens avlopp

Hej, du som bor i en villa i Borås måste se till att dagvatten inte överbelastar kommunens avlopp. Det var inte så noga förr men Borås kommun har blivit mycket stränga när det gäller dagvatten. Men nu kanske ni tycker att det här låter krångligt och ni kanske inte ens vet vad dagvatten är för något, så låt mig börja med att skriva några rader om det! 

Dagvatten är vatten från regn och smält snö. Det innehåller inte toalettavfall, tvättmedel eller matrester som avfall och spillvatten gör. Det tillhör det det som benämns avlopp. När dagvattnet når kommunens dagvattenledningar, blandas det med andra vattenströmmar för att förbättra reningseffekten på reningsverket. Borås stad har dagvattensystem i de flesta delarna av staden, men funktionen är inte alltid ansluten till kommunens ledningar. På många håll finns vattenstammar som tar hand om dagvattnet från större ytor. Det finns även flera mindre företag i Borås som tar hand om dagvatten från mindre ytor. Det ska inte ledas till kommunens avlopp eftersom det kan överbelasta reningsverket och orsaka försämringar i vattenkvaliteten. I stället bör du som villaägare se till att ditt avlopp är i bra skicka och ditt dagvatten måste du se till att det samlas upp på rätt sätt. Då slipper du onödiga kostnader och du bidrar till en bättre miljö. Så fundera inte längre- anslut dagvattenledningen till ditt avlopp! Det är både smart och enkelt! Om ni tycker att det här låter krångligt i vilket fall så kan jag väl säga att det tog mig ett tag också att förstå det hela men man måste inte kunna allt om detta, bara vara lite medveten om att det kan bli ett problem när allt vatten når kommunens vattennät. Du kanske inte ska låta allt vatten bara rinna ut i gräsmattan för i slutändan når det då kommunens ledningar.